MIA DOI TODD
"The Golden State"
Columbia Records
2002

Art Direction: Brandy Flower
Photography: Sasha Eisenman, Mia

www.miadoitodd.com